fbpx

UNA SOLUCIÓ DIFERENT

Amb Pensium pot pagar la Residència o l’Assistència a domicili amb la gestió del lloguer de l’habitatge de la persona gran.

Ràpid

Flexible

Adaptable

programa pensium pas a pas

La familia sempre manté la propietat de l’habitatge

*Préstec amb aportacions periòdiques, l’import, interessos i despeses del qual es paguen amb el lloguer present i futur de l’habitatge. Préstec garantit per la possessió de l’habitatge exclusivament per a la seva explotació en règim de lloguer per a destinar els seus rendiments a saldar el deute adquirit. La durada del contracte finalitza un cop amortitzada la totalitat del deute. Si temporalment no hi hagués inquilins a l’habitatge, es mantindran les aportacions pactades i se seguiran generant interessos i deute pendent, que es pagaran amb les futures liquidacions.