fbpx

UNHA SOLUCIÓN DIFERENTE

Con Pensium podes pagar a Residencia ou Asistencia Domiciliaria coa xestión do aluguer do fogar da persoa maior.

Rápido

Flexible

Adaptable

A familia sempre mantén a propiedade da casa

*Préstamo con achegas periódicas, cuxo importe, xuros e gastos se pagan co aluguer presente e futuro da vivenda. Préstamo garantido pola posesión da vivenda exclusivamente para a súa explotación en réxime de aluguer para destinar os seus ingresos a pagar a débeda adquirida. A duración do contrato remata unha vez amortice a totalidade da débeda. Se temporalmente non hai inquilinos no fogar, manteranse as achegas acordadas e seguirán xerándose xuros e débeda pendente, que se pagarán con futuras liquidacións.