fbpx
  • Home
  • /Pensium, empresa responsable

Pensium, empresa responsable

Como empresa implicada na Responsabilidade Social, Pensium comprométese a colaborar no cumprimento da Axenda 2030 sobre Desenvolvemento Sostible, que ten 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible Sostible en ámbitos tan importantes como o Fin da pobreza, a saúde e o benestar, a igualdade de xénero, o consumo e a produción responsable, etc. Queres saber como colaboramos con estes obxectivos?

Pensium colabora con estes obxectivos de desenvolvemento sostible:

1. FIN DA POBREZA

Grazas a Pensium, moitas persoas que teñen como única renda a súa pensión poden acceder a unha residencia e aos coidados que precisan, cun programa de financiamento totalmente adaptado á súa situación.

3. SAÚDE E BENESTAR

Co noso programa, as persoas maiores con dependencia que precisan asistencia poden acceder á atención profesional que requiren, promovendo así a mellora da súa saúde e benestar.

5. IGUALDADE DE XÉNERO

Pensium mantén unha política de igualdade de xénero entre os seus empregados, favorecendo un equilibrio entre homes e mulleres, así como un salario xusto e equitativo.

8. TRABALLO DECENTE E CRECEMENTO ECONÓMICO

Pensium mantén unha política de contratación adaptada ao seu crecemento, promovendo o uso eficiente dos recursos da empresa. As achegas do programa Pensium aos beneficiarios úsanse para contratar atención profesional, que promove o sector dos servizos ás persoas maiores. A incorporación ao mercado de aluguer de vivendas vinculadas ao programa axuda a manter un equilibrio neste mercado.

10. REDUCIÓN DAS DESIGUALDADES

O programa Pensium facilita ás persoas maiores dependentes con recursos limitados o acceso rápido á asistencia privada, nun centro residencial ou no fogar.

12. PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLES

Uso de ferramentas dixitais para minimizar o uso do papel, promovendo a reciclaxe dos recursos empregados, con espazos habilitados para a recollida e reciclaxe de material (papel, material de oficina, café, etc.). Contratación de provedores locais para promover a economía local.

13. ACCIÓN PARA O CLIMA

Os centros de traballo Pensium están situados en zonas de fácil acceso en transporte público, para facilitar a mobilidade dos empregados sen necesidade de transporte privado. Uso de tecnoloxías de comunicación dixital (videoconferencias, Skype) para evitar o desprazamento das persoas participantes nas reunións de traballo.

16. PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS FORTES

Pensium é unha empresa BCorp, o que significa que forma parte das mellores empresas para o mundo, pola súa xeración de impacto positivo na sociedade e no medio ambiente.

17. ALIANZAS PARA ACABAR OS OBXECTIVOS

Pensium formalizou convenios con Concellos das grandes cidades e con importantes institucións para facilitar que o recurso Pensium chegue a todos os seus habitantes.